opl – שירותים בים הפתוח

שירות סוכנות ספינות מחוץ לגבולות הנמל

שירותי תמיכה לוגיסטיים מלאים לכל פרויקט

תגובה לחירום 24/7 באיזור צפון הים האדום.

לביקון צוות תפעולי המספק שירות מחוץ לגבולות הנמל ומסוגל להציע שירותי תמיכה לוגיסטיים מלאים לכל פרויקט שנדרש בים הפתוח, כולל החלפות צוות, הובלה, אחסון, תיקונים, עיבוד חוזר, ייצור חלפים ואספקתם, תנועת ציוד ועוד.

כלי השייט שלנו בנויים להובלת צוות, אספקה, החלפת צוות, הובלת מטען, גרירה ותגובה בחירום 24/7.

הקשר המצוין שלנו עם הרשויות מאפשר לנו אספקת שירות אמין ומהיר של שחרור של כל סוג מטען, ציוד או צוות בישראל והעברתם במהירות לאוניה בלב ים.

אנו מציעים שירותים בים הפתוח מחוץ לגבולות הנמל לספינות המגיעות לנמל עקבה ובצפון ים סוף ולספינות החוצות את תעלת סואץ. עבור לקוחות אלה, אנו יכולים לספק דלק, חלפים, אספקה טריה והחלפת צוות, לפני או אחרי הכניסה לתעלה בעבודת SHIP TO SHIP